Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023
-12e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Aafke Zaal
Ouderling: André Meijster
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormden van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de afgelopen zeven weken stond er iedere keer een ‘Ik ben- woord’
van Jezus centraal in de diensten in de Kloosterkerk. Deze ‘Ik ben -woorden’ zijn te
lezen in het evangelie naar Johannes. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik ben die er
zijn zal. Zo passeerden ze de revue deze zomer: Ik ben het brood des levens, Ik ben
het licht der wereld, Ik ben de deur, Ik ben de goede herder, Ik ben de ware wijnstok,
Ik ben de weg, Ik ben het leven. Zeven in getal, een afgerond geheel.
Of toch niet? Want hoe zit het met het ‘Ik ben -woord’ van het levende water zoals dat
bijvoorbeeld in Lied 653 wordt bezongen? Het hoort er niet echt bij, want het is niet
letterlijk een Jezuswoord. Het bungelt er als het ware een beetje achteraan. Vandaar
vandaag als een aanhangsel bij de serie van deze zomer de lezing uit Johannes 4,
waarin het gaat over water als een bron van leven om uit te drinken. Een toegift,
waarin de echo van de Godsnaam naklinkt.

 

Bij de kinderdienst:
Het thema van de kinderdiensten tijdens de zomervakantie is “Een wereld van
verschil”. Aan de hand van Bijbelse personages reizen we mee naar verre landen en
vreemde culturen. Hoe gaan ze om met de verschillen en hoe helpt God hen daarbij?
In de zomervakantie (16 juli t/m 20 augustus) zullen de kinderdiensten doorgaan in
aangepaste vorm. In deze periode is er geen oppas voor de kleinsten.