Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 2 JULI 2023
-5e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Meijster
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik ben die er zijn zal. Vandaag gaat het over het beeld van de herder – ‘Ik ben de goede herder’ zegt Jezus. Wat betekent dat voor de kudde?

Bij de kinderdiensten:
Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder’. Een herder kent zijn schapen net zo goed als de schapen de herder kennen bijvoorbeeld aan zijn stem. Hij kent ze stuk voor stuk. Maar wat is dat eigenlijk: Iemand kennen? Wanneer ken je iemand echt? Wat is daarvoor nodig?