ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 -4e zondag na Epifanie-

Voorganger: ds Aafke Zaal uit Hemmen

Ouderling: André Meijster

Organist: Geerten van de Wetering

 

 

Bij de kinderdiensten In de periode tot aan de 40 dagen tijd vertellen we verhalen over de werken van Jezus.

In de jongste groep een nieuw Godly Play verhaal over Zacheus.  Zacheus is een kleine man. Hij wil Jezus wel zien, maar zelf niet gezien worden. Daarom verstopt hij zich in een boom. Zal hij Jezus te zien krijgen?  De jongste groep blijft tot het einde van de kerkdienst in de Godly Play ruimte. Na afloop van de kerkdienst kunt u uw kind daar weer ophalen.

De oudste kinderen horen ook het verhaal over Zacheus en zijn bijzondere ontmoeting met Jezus.  De oudste groep komt wel terug in de kerk.