Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020

-9e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: Ds. Marja Flipse

Ouderling: Yna Visser

Organist: Kees van Eersel

Kloosterkerkkwartet  o.l.v. Daniël Rouwkema
 

 

Bij de dienst: In Galaten 5:22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. Vandaag komt de vreugde aan de orde.  Vreugde is iets waarnaar we allemaal streven. We worden in de bijbel zelfs opgeroepen om voortdurend verheugd te zijn. Maar wat of wie is de bron van onze vreugde? En is onze vreugde maakbaar, of wordt die ons gegeven?

Bij de kinderdiensten: In de zomervakantie vertellen we in de kinderdiensten drie verhalen van Salomo, deze week het tweede verhaal: Salomo is wijs.

Een koning als Salomo is niet te vergelijken met onze eigen koning. Er werden hem ook wel eens heel moeilijke problemen voorgelegd, die hij dan moest oplossen. Gelukkig is Salomo een wijze koning. Dat hoor je allemaal in het verhaal van vandaag.