Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 2 APRIL 2023
– Palmpasen –
Voorganger: ds. Joost Röselaers
Ouderling: Johan van Dongen
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
De verwachtingen zijn hooggespannen en de stemming is uitgelaten wanneer Jezus als
een koning Jeruzalem binnenrijdt. Over het hebben van verwachtingen gaat het
vandaag. In de praktijk kan dat soms flink tegenvallen. Die teleurstelling kleurt ook
deze Palmzondag. Het ‘Hosanna’ van de intocht zal binnen de kortste keren omslaan in
het ‘Kruisig hem’ van Goede Vrijdag als het drama van de Stille Week zich in
diezelfde stad afspeelt. Dat is echter geen reden om onze door Jezus geïnspireerde
verwachtingen van een betere wereld te laten varen!
Bij de kinderdienst:
Het is Palmzondag, daarin spelen de kinderen een bijzondere rol. Aan het begin van de
dienst komen zij met Palmtakken de kerk binnen om de intocht van Jezus in Jeruzalem
uit te beelden.
Daarna gaan ze in de Crypt aan de slag met het maken van hun eigen Palmpaasstok.
Voor de zegen komen zij weer terug in de kerk en blijven dan in de wandelruimte