Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2023
-2e zondag van de Voleinding-
Voorganger: ds. Rian Veldman
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Op deze 2e zondag van de Voleinding staan we stil bij de gelijkenis van de talenten uit
het evangelie volgens Matteüs. De Amerikaanse predikant en schrijver Henry van
Dyke schreef bij de gelijkenis van vandaag het volgende citaat dat te denken geeft:
‘Use what talents you possess;
the woods would be very silent
if only those birds sang there
except those that sang best.’
Deze parabel heeft een ogenschijnlijk duidelijke boodschap: woeker met je talenten en
je zult beloond worden.
Maar als we deze parabel nu eens lezen vanuit het perspectief van de dienaar met het
ene talent, wat zien we dan?
Hoe kijken we dan naar de heer? Welk systeem representeert deze heer eigenlijk?

Bij de kinderdiensten:
Jesaja vertelt over een koning die vrede brengt. In het verhaal komt uit de oude familie
van David een nieuwe koning. Als die koning komt, zal er vrede zijn.
Niet alleen voor de mensen, ook voor de dieren. Dat er uit iets ouds iets nieuws kan
komen, ontdekken de kinderen aan de hand van een tak.
Hoe ziet de wereld eruit als deze koning er is, denk je?