Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 19 MAART 2023
– 4e zondag in de Veertigdagentijd –
‘Laetare’-‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10)
Voorganger: ds. Aafke Zaal
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Harmen Trimp

Bij de kinderdiensten
Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke
waarheid ontdekken we over Jezus? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen,
centraal in de kinderdienst.
Vandaag richten wij ons met de kinderen op Jezus die zichzelf vergelijkt met brood uit
de hemel: zoals we door brood leven ontvangen, zo blijven we door het Hemelse Brood
met Hem en Zijn liefde verbonden.