Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 19 juni 2022
-2e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Alex van Ligten
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Als de Statenvertaling het niet zou hebben bedacht, had ik het misschien niet
aangedurfd om Ezechiëls favoriete aanduiding voor ‘afgoden’ weer te geven met
‘drekgoden’. Schelden op wat je als ongewenst, ongepast, onheilspellend vindt, dat is
een teken van onmacht. Die onmacht voelt de profeet-in-ballingschap, daar aan de
stromen van Babylon. Wat zijn volk doet en laat in het nalopen van de afgoden, dat stinkt.

In de evangelielezing laten de ‘geroepenen’ het feestmaal van de gastheer links liggen.
In de dienst gaan we daarvan lezen en zingen: in de liederen gaat het gelukkig ook
over het afwijzen van de brandhout-idolen en het gehoor geven aan de roepstem van
God. En tegen de mogelijkheid van een fikse donderpreek gaat Ezechiël 14:11
gelukkig in, waar God zegt: ‘Zij zullen mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn.
De vragen voor ons toehoorders zijn wel: wat aanbidden en/of verafgoden wij? En
horen wij waartoe we zijn geroepen?

 

Bij de kinderdiensten:
Het woord duurzaamheid ken je vast wel. In de Kloosterkerk hebben wij het er ook over.
Wat betekent dit voor jou? En wat zegt de bijbel hierover? De komende weken denken wij
hier met elkaar over na aan de hand van 4 thema’s: vogels, bloemen, vissen en de aarde.
Vandaag kijken wij naar de bloemen. Valt het je buiten op welk een kleurenpracht het is?
Bloemen hoeven daar weinig voor te doen. Zij bloeien gewoon. Zij hebben geen zorgen.
Jezus roept ons op om meer te vertrouwen op Hem en minder bezorgd te zijn; liefdevol om te
gaan met elkaar en met de natuur en eenvoudiger te leven.
Hoe kunnen wij dit samen doen?