Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023
-Quinquagesima￾
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Johan van Dongen
Organist: Harmen Trimp

In deze dienst zullen worden bevestigd Mirjam Noordzij-van der Burg tot jeugdouderling
en Merei Christel Fenke Wagenaar tot diaken

Bij de dienst:
Deze zondag is de laatste voor het begin van de Veertigdagentijd. In de traditie heet hij
ook wel Esto mihi naar een van de eerste verzen van Psalm 31: ‘Wees voor mij een rots,
een toevlucht’. Die uitroep zou zo uit de mond van de blinde man die langs de kant van
de weg zit kunnen klinken. Hij roept Jezus aan om de stilstand in zijn leven te
doorbreken en hij vermoedt bij wie hij moet zijn. Anderen zien dat (nog) niet, ook
Jezus’ eigen vrienden niet. Van wie moeten de ogen nu eigenlijk opengaan?