Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

KLOOSTERKERK

Zondag 19 APRIL 2020 -2e zondag van Pasen-‘Quasimodo Geniti’ – ‘Als pasgeboren kinderen’ –

-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus-

Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer

Ouderling: Yna Visser

Organist: Geerten van de Wetering

 

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen. De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71.

De tweede (diaconale) collecte is voor ‘2GO maatjesprojecten’ In het project 2GO zetten vrijwilligers zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Doel van de koppeling is mensen ondersteunen om uit een sociaal isolement te komen, activiteiten ondernemen en hen in contact brengen met andere mensen. ‘2GO’ is bestemd voor vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk of recent of langer geleden slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten Europa. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71