Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 18 JUNI 2023
-3e zondag na Pinksteren￾
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: George Melse
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden
van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik
ben die er zijn zal.Vandaag gaat het over de uitspraak, bij Jezus in de mond gelegd: Ik
ben het brood dat leven geeft.

 

Bij de kinderdienst:
‘Brood’ betekent soms in de bijbel: alles wat je nodig hebt om te kunnen leven. Wat is
dat voor jou? Wat heb je eigenlijk nodig om te kunnen leven? Wat is broodnodig?