Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 18 FEBRUARI 2024
-1e zondag van de Veertigdagentijd-
“Invocabit “ Roept Hij mij aan, ik zal hem antwoorden (Ps. 91,15)
Voorganger: ds. Klaas Wigboldus
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezingen:
Tijdens de veertigdagentijd gaat het over Liefde, mee aan de hand van
1 Korintiërs 13, het loflied op de Liefde. In deze dienst lezen we de verzen 1-3.
Daarnaast lezen we het klassieke evangeliedeel voor deze zondag: Matteüs 4 : 1-11,
over de verzoeking in de woestijn.

Bij de kinderdienst:
Hoe laat je zien dat je van iemand houdt? Hoe laat een ander jou merken dat hij of zij
van jou houdt? En wat betekent het als je een ander kunt vertrouwen? Petrus, een van
de leerlingen van Jezus, laat ons zien dat ‘houden van’ en ‘vertrouwen’ voor hem een
weg van vallen en opstaan is. Hij zou wel willen liefhebben als Jezus dat kan en doet,
maar het lukt de ene keer beter dan de andere.
Vandaag: wat betekent het om te zijn als een rots?