Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 18 DECEMBER 2022
– 4e Advent – ‘Rorate coeli’
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
‘Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken,’ zo klinkt
het in de woorden van Jesaja waaraan deze laatste Adventszondag zijn naam te danken
heeft. Nu het Kerstfeest nadert, wachten we gespannen op de zegen die van boven
komt. Maar als die komt, hoe welkom is die dan? ‘Laat de aarde zich openen,’ dicht
Jesaja verder. Want Advent komt van twee kanten.

Bij de kinderdienst:
In de adventsweken gaan wij op reis naar Kerst met de ster als ons kompas. Deze
weken gaat het ook over vluchtelingen die in het donker hun weg proberen te vinden.
Waar moeten zij heen, waar moeten zij zijn voor een huis, een thuis, een deken, een
dak, eten, vrede? In de Bijbel wijst de ster vaak de weg ook aan de vluchteling”.
Vandaag staan de kinderen stil bij Jozef en Maria: zij moesten ook vluchten. God
stuurde Engelen om hen te beschermen. Wie of wat beschermt jou onderweg?