KLOOSTERKERK
Zondag 17 Mei 2020
– 6e zondag van Pasen – ‘Rogate’ – ‘Bidt’ –
– Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt
Organist: Geerten van de Wetering

Bovenstaand een fragment uit de dienst van 17 mei in de Kloosterkerk

Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl. U hoeft hier niet voor in te loggen.

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte (groene zak) is voor individuele noden voor mensen die, door welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch kraai in deze wereld hebben, en aankloppen bij de Kloosterkerk. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71