Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 16 OKTOBER 2022
-19 zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Johan van Dongen
Organist: Geerten van de Wetering
In deze dienst wordt gedoopt:
Maurits Albertus Bastiaan de Jong

Bij de dienst:
Geïnspireerd door het boek ‘In den beginne’ van Meïr Shalev, over eerste keren in de
Bijbel, gaan we vandaag terug naar de verhalen van Abraham en Sara. Het gaat er over
de eerste liefde, maar opvallend genoeg speelt die zich niet af tussen levenspartners,
maar tussen ouder en kind, in dit geval tussen Abraham en Izaäk. Mooi in een
doopdienst, zou je denken. Niettemin staat die welhaast vanzelfsprekende liefde
waarvan hier sprake is in schril contrast met het verhaal zelf, waarin de liefde van
Abraham voor zijn kind en voor zijn God op de proef wordt gesteld. Het lijkt alsof
Abraham moet kiezen, maar dat kan natuurlijk niet en uiteindelijk hoeft het ook niet,
maar waarom dan toch die beproeving?

Bij de kinderdiensten:
De eerste liefde die er bestond was Gods liefde voor ons. Deze liefde, onze liefde voor
God en onze liefde voor elkaar zijn onlosmakelijk verbonden.
Een groot bewijs van liefde geeft Abraham als hij bereid is zijn zoon Isaak te offeren
aan God. Hij heeft zo’n groot vertrouwen in God dat het goed komt,  dat hij het offer
echt brengt. Gelukkig grijpt God in en loopt het goed af. Durf jij zulke moeilijke
beslissingen te nemen en op wie vertrouw jij dan?