Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 16 JANUARI 2022
– 2e zondag van Epifanie –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering

 

In de weken na Kerstmis (Epifanie) worden verhalen uit ‘Richteren’ gelezen. Dat boek
wordt ook wel ‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder woord dat ons tegelijkertijd op
het verkeerde been kan zetten. De rechters uit het boek Richteren lijken namelijk
geenszins op die uit onze dagen. Het zijn veeleer charismatische leiders die het volk
Israël dat zichzelf in de verdrukking heeft gebracht, uit de sores halen en dan weer
even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Daarmee hebben ze iets van de profeten
en niet toevallig hoort dit boek dan ook tot de vroege profeten. Ook zij brengen het
volk dat afdwaalt weer terug bij de Eeuwige. Ze doen dat evenwel op geheel eigen
wijze, zoals ook vandaag te beluisteren valt, wanneer het gaat over de richter Ehud.

Op de website van de Kloosterkerk staat onder het kopje Diensten bij de 16 januari
een speciale bijlage voor de kinderen – zie https://www.kloosterkerk.nl/preken/