Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 16  AUGUSTUS 2020

  -11e zondag na Pinksteren –

Voorganger: ds. Marja Flipse

Ouderling: André Meijster

Organist: Geerten van de Wetering

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezingen: In Galaten 5:22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. Vandaag komt de vrede aan de orde, een behoorlijk beladen begrip in de bijbel. Want wanneer is vrede echte vrede, en geen schijnvrede? Kunnen we dankzij ons geloof innerlijke vrede ervaren, terwijl we ons ervan bewust zijn dat er op deze aarde geen vrede heerst?

Bij de kinderdiensten: In de zomervakantie vertellen we ook twee bijzondere verhalen van Jezus uit het evangelie naar Mattheus. Het eerste verhaal gaat over dat je je geen zorgen hoeft te maken. Gold dat ook in de tijd die achter ons ligt, en geldt het in het bijzonder voor de tijd die voor ons ligt? Jezus vertelt dat we ons geen zorgen moeten maken. Een bijzondere oproep van Jezus.