Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 15 OKTOBER 2023
-20e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Zeeën, rivieren, meren: in de bijbel zijn ze vaak veel meer dan geografische
aanduidingen. Ze staan voor de barrières die een mensenleven kent, voor de scheiding
tussen het oude en het nieuwe, de grenservaringen waar je mee te maken krijgt: hoe nu
verder? Vandaag klinkt een verhaal waarin de rivier de Jordaan weer een belangrijke
rol speelt. Ook al steekt Naäman – over hem gaat het – niet de rivier over, toch
betekent zijn afdaling in het water een keerpunt in zijn bestaan. Hij stijgt als herboren
op uit zijn oude leven. En dat alles op voorspraak van een jonge vrouw zonder wie van
dat nieuwe leven van Naäman niets terecht zou zijn gekomen.

Bij de kinderdiensten:
Naäman is een belangrijk man, althans dat vindt hij zelf. Hij geeft liever bevelen dan
dat hij ze ontvangt. Maar op een dag zijn de rollen omgedraaid. Naäman is ziek en nu
luistert hij naar anderen, een kind, een profeet en zijn bedienden. Dat gaat niet vanzelf,
maar het lukt: hij wordt er een beter mens van.