Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 15 MEI 2022
-5e zondag van Pasen – ‘Cantate’
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Op zondag ‘Cantate’ – ‘Zingt’ wordt er gezongen. Dat kan niet anders. Juist voor deze
zondag schreef Willem Barnard het lied ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’. Het
staat vol met bijbelse beelden, niet in het minst van het oerverhaal van de uittocht uit
Egypte over de weg naar de vrijheid, die altijd weer opnieuw begaanbaar moet worden
gemaakt. Daarbij kan de Geest niet ontbreken en daarover gaat de tweede tekst uit
evangelie naar Johannes: Jezus moet gaan, zodat de Geest speelruimte vindt om de weg
te wijzen. Alle reden om te zingen op deze zondag ‘Cantate’.

Bij de kinderdiensten:
Het tweede Godly Play-verhaal in onze serie over de elementen aarde, water, wind en
vuur staat in het teken van water. Water is een bron van leven, maar het kan ook
gevaarlijk zijn. Je kunt er ook te veel van hebben, en dan gebeuren er vervelende
dingen! Waar denk jij aan als je een regenboog ziet?
Vandaag is er voor (groot-)ouders en begeleiders gelegenheid om na de dienst rond te
kijken in de Godly Play-ruimte en kennis te maken met de methode en de materialen.
De kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.