Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 15 JANUARI 2023
-2e zondag van Epifanie￾
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: George Melse
Organist: Geerten van de Wetering

In deze dienst worden gedoopt:
Anthonia Eva Constance M.
Elias David T.
Julius Casper H.

Bij de dienst:
Als het om het Koninkrijk van God gaat, legt Jezus doorgaans niet uit wat dat nu
precies is. Liever vertelt hij een gelijkenis: ‘Het Koninkrijk is als…’ Vandaag klinken
twee korte parabels, over een mens die zaait en over het zaad dat groeit totdat het
vrucht draagt

Bij de kinderdiensten:
De komende 6 weken horen en zien de kinderen Godly Play verhalen. Deze week is
het Scheppingsverhaal aan de beurt.
Een verhaal over grote Geschenken. Het zijn geschenken van God die zo groot zijn dat
bijna niemand beseft dat ze er zijn. Ze zijn zo groot dat je ze nauwelijks kunt bevatten
maar tegelijkertijd zijn ze alles omvattend.
De kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.