Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
– 2e zondag van de voleinding –
Dienst van Schrift en Tafel
Oogstdienst
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de dienst:
In de maand november wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin
een ritueel centraal staat: dat van gedenken, vergeven en, vandaag, danken voor de
oogst. In deze diensten staat telkens een psalm centraal. Vandaag klinkt psalm 67. Dit
gebed, dat tevens een danklied is, komt het best tot zijn recht als het door de
gemeenschap wordt gebeden en gedragen; daarom zingen we het, samen met het
Kloosterkerkkoor.

Bij de kinderdiensten:
Van oogsten word je blij! Maar de oogst is nog maar het begin. Wat ga je doen met de
opbrengst van al het harde werk? Dat kan een gewetensvraag zijn die je hoofdbrekens
bezorgt…maar je kunt er ook gewoon heel blij van worden dat je iets hebt om aan een
ander te geven. Vandaag maken we van de opbrengst van de druivenoogst
krentenbollen – om weg te geven. En wie weet mogen we er wel eentje proeven