Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 14 MEI 2023
-6e zondag van Pasen ‘Rogate’-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Irma Neleman
Diaken: Merei Wagenaar
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
In de paastijd lezen we over de verschijningen van Jezus zoals beschreven in het
evangelie naar Johannes. Ditmaal de derde verschijning van Jezus aan de leerlingen,
bij het meer van Galilea. In de schriften staat de derde maal voor definitief, voor
voltooid. Na vanmorgen is alles gezegd.

Bij de kinderdienst:
Vandaag is het moederdag. Een mooi woord om Moederdag te beschrijven is het
woordje EREN.
Aan de hand van dit woord EREN kan je naar vier belangrijke en waardevolle vrouwen
uit de Bijbel kijken en ontdekken wat we van hen kunnen leren.
Wie waren Esther, Ruth, Elisabeth en Naomi?