Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022
-10e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Klaas Wigboldus
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Wanneer geloven op de manier waarop je dat lang gewend was, onmogelijk is
geworden, wat komt er dan voor in de plaats en kun je dat dan nog wel geloven
noemen? ‘Niemand heeft God ooit gezien’ lezen we vanmorgen tot twee keer toe.
En we lezen over de Naam – Ik zal er zijn – waarmee de Eeuwige zich verhullend
bekend maakt. Moeten we weer terug naar een niet weten? En zou dat niet weten dan
kunnen voorkomen dat we ons geloof te vroeg aan de wilgen hangen? Mysticy uit de
vroege middelleeuwen, staan weer veelbetekenend in de belangstelling.

Bij de kinderdienst:
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar hun eigen ruimte voor een verhaal, een
spel of creativiteit