Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 14 APRIL 2024
-3e zondag van Pasen – Misericordia Domini –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Mirjam Noordzij
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Harmen Trimp

In deze dienst worden als ambtsdragers bevestigd:
Marielle van Oort
Harmen Alkema en
Frank van der Heijde

Bij de dienst: Wat de liefde doet…
In de bijbel worden leven, lijden en opstanding van Jezus gezien als de ultieme vorm van liefde. ‘De liefde zal nooit vergaan’, zegt Paulus in zijn loflied op de liefde in 1 Korintiërs 13. In deze Paastijd lezen we een aantal van zijn omschrijvingen over de liefde. Vandaag draait het om: ‘de liefde zoekt niet zichzelf’. Wie zoekt ze wel?

Bij de kinderdienst:
De komende weken horen, zien en beleven de kinderen Godly Play verhalen. Vandaag het verhaal van de heilige doop. Bij de doop ontvang je ook het licht. Hoe merk je dat Gods licht altijd bij je zal zijn? De kinderen blijven tot einde van de dienst in hun eigen ruimte.