Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 13SEPTEMBER 2020

-15ezondag na Pinksteren-

Voorganger: ds. Netty de Jong-Dorland, Utrecht

Ouderling: Gilbert Laurens

Organist: Geerten van de Wetering

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

 

In deze dienst zetten we de eerste voorzichtige stapjes in de richting van het samen zingen. Nog steeds worden de liederen alleen gezongen door het ensemble, maar als gemeente wordt u uitgenodigd om in te stemmen met de vaste gezongen onderdelen van de liturgie.

Bij de lezingen:De Schriftlezingen zijn de lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster voor de laatste zondag van de zomer / de vijftiende zondag na Pinksteren.

Bij de kinderdiensten: In de eerste weken na de zomervakantie beginnen we een serie ‘girlpower’ verhalen. De Bijbel staat vol met stoere en spannende verhalen waar mannen een hoofdrol hebben, maar er zijn zeker ook vrouwen en meisjes in de Bijbel die daar niet voor onderdoen.

Vandaag voor de jongsten het Godly Play verhaal over Ruth. Ruth gaat op reis samen met Noomi, zonder eigenlijk te weten waar ze terecht gaat komen. Verschillende keren wordt gevraagd of ze dit echt wel wil, maar ze gaat door, dat is een mooie basis te spelen in en met haar verhaal.

De oudste kinderen lezen het verhaal van Ruth en Noomi zelf. Stel je eens de vraag die Ruth kreeg: ga je wel mee of toch maar niet. Het zijn vragen die niet alleen aan Ruth zijn gesteld, maar ook aan jou: doe je iets wel of juist niet. Ja of nee: jij kiest!

De jongste kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen Godly Play ruimte. De leiding brengt uw kind aan het einde van de dienst naar de wandelruimte en wacht op uw komst.