Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 13 MAART 2022
– 2e zondag van de Veertigdagentijd –
‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps.25,6)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: André Suurmond
Organist: Kees van Eersel

 

Bij de dienst:
In het 9e hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Lukas: Toen de tijd naderde dat Jezus in
de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vanaf
dat moment is Jezus op reis naar de stad van David waar alles samenkomt: zijn leven,
sterven en opstanding. Onderweg komt Jezus allerlei mensen tegen. Op een aantal van
de zondagen in de Veertigdagentijd komt zo’n ontmoeting ter sprake. Nu eens met
wetgeleerden, farizeeën (Lk 14), kinderen en een hooggeplaatste man (Lk 18), dan
weer met tollenaars (Lk 15) en de menigte (Lk 19). Zij zijn het die de weg van de
Messias naar Jeruzalem begeleiden met hun vragen en hun twijfels, hun afwijzing en
hun enthousiasme. De ontmoeting van vandaag vindt plaats aan tafel en is een les in
het gezamenlijk vieren van de maaltijd.

Bij de kinderdiensten:
In de weken voor Pasen gaat het in de kinderdiensten over ‘omdenken’. We denken
samen na over de dingen de belangrijk zijn in ons leven en vragen ons af hoe we daar
anders mee om kunnen gaan: ons bezit, ons voedsel, onze tijd, de ander, God, schuld
en Jezus. Vandaag horen we een verhaal over een man die al zijn tijd steekt in rijk
worden…maar als hij eenmaal rijk is, is er geen tijd meer over om te genieten. Hoe
kunnen wij onze tijd goed gebruiken?