Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2023
-11e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden
van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik
ben die er zijn zal. Vandaag het laatste ‘Ik ben’- woord. Het bestaat uit een drieslag: de
weg, de waarheid en het leven. Ze horen bij elkaar, die drie en krijgen betekenis door
wat Jezus doet en zegt.

Bij de kinderdienst:
Het thema van de kinderdiensten tijdens de zomervakantie is “Een wereld van
verschil”. Aan de hand van Bijbelse personages reizen we mee naar verre landen en
vreemde culturen. Hoe gaan ze om met de verschillen en hoe helpt God hen daarbij?
In de zomervakantie (16 juli t/m 20 augustus) zullen de kinderdiensten doorgaan in
aangepaste vorm. In deze periode is er geen oppas voor de kleinsten.