Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

12 NOVEMBER 2023
– 1e zondag van de Voleinding –
-Oogstdienst-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Marc Blom
Diaken: Merei Wagenaar
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Het gaat in de gelijkenis van vanmorgen over zaad dat kiemt en opschiet, ook al weet
de zaaier niet hoe dat gebeurt. Jezus gebruikt het als beeld voor het Koninkrijk van
God, de bijbelse uitdrukking voor Gods visioen voor deze aarde. Wat is de rol van de
mens daarin? Zwoegen helpt niet, zegt de Prediker, maar moet een mens dan zomaar
gaan zitten wachten tot er iets gebeurt?

Bij de kinderdiensten:
Vandaag gaat het over zaad dat in de aarde valt op vier verschillende manieren. Pas als
het zaad in goede grond terecht komt kan het voor veel nieuw graan zorgen.
Jezus zegt daarover: ‘Mensen die in mij geloven, die lijken op zaad dat in goede grond
is gezaaid.’ Wat zou hij daarmee bedoelen? Hoe kunnen wij zaaien en oogsten?