Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 12 MEI 2024
-Exaudi-
-7e zondag van Pasen- –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Irma Neleman
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
We treffen de leerlingen van Jezus aan het begin van het boek Handelingen aan in een periode
van leegte, van wezenloosheid. Hun leermeester is geen tastbaar voorbeeld meer in hun midden
en in de toestand waarin zij nu verkeren zijn ze tot weinig in staat. De richting en het
vertrouwen lijken bij hen te ontbreken. Deze zondag wordt daarom wel wezenzondag genoemd.
Met elkaar heffen zij liederen aan waarop zij altijd hebben kunnen leunen, psalmen uit hun
jeugd, en zoeken verbinding bij elkaar. In de hoop dat hun God ook nu naar hen zal luisteren:
hoor ons, Heer, exaudi! En dan volgt de tekst die we vandaag lezen.

Bij de muziek:
De twee delen uit de cyclus l’Ascension (Hemelvaart) van Olivier Messiaen die vandaag in de
dienst klinken, zijn geschreven bij twee citaten uit Jezus’ hogepriesterlijk gebed tijdens het
laatste avondmaal (Joh. 17).
Deel 1: ‘Vader, het uur is gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw
grootheid tonen.’ In een langzame beweging verklankt Messiaen de verheffing van Christus.
Deel 4: ‘Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt onder de mensen. Ik ben al niet meer in de
wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld.’ Een meditatief deel, waarin de
muziek langzaam (tijdloos) steeds verder omhoog klimt.

Bij de kinderdienst:
Donderdag was het Hemelvaartsdag. We vieren Hemelvaart altijd veertig dagen na Pasen.
Dat betekent dat Hemelvaart dus altijd op een donderdag is! En tien dagen na Hemelvaart is het
altijd Pinksteren. Jezus belooft zijn apostelen dat Hij terug komt om hen kracht te geven om
overal over Hem te gaan vertellen.
Wat voor kracht zou dat zijn? Zou die kracht ons ook kunnen helpen? Waarmee?