Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

Voor de aanvang van de Evensong klinken de klokken van de Kloosterkerk. Ze
roepen op tot aandacht, inkeer en verstilling. Zo kan het koorgebed vanuit de stilte
ontstaan.

C H O R A L E V E N S O N G
Zondag 12 juni 2022
Trinitatis
Koor: Kloosterkerkkoor – Den Haag
onder leiding van Daniël Rouwkema
Organist: Geerten van de Wetering
Voorganger: Ds. Marja Flipse

TOELICHTING:
Wat is een Choral Evensong?
Het zingen van de Evensong behoort tot de vaste taken van ieder Brits koor,
verbonden aan kerk, kathedraal of college. Waar mogelijk vindt de Evensong
dagelijks plaats aan het eind van de middag. Volgens een vast rooster worden er
psalmen meerstemmig gereciteerd. Voorts klinken tussen de korte bijbellezingen
het Magnificat (de lofzang van Maria, Lucas 1: 46 – 55), het Nunc Dimittis (de
lofzang van Simeon, Lucas 2: 29 – 32) en een Anthem. Samen met de aanwezigen
zingt het koor de hymnes.
Ook de meeste liturgische teksten, zoals de opening en de gebeden, worden door
het koor gezongen. De muziek is in de Evensong de ‘religieuze en artistieke
voertaal’. Zo is de Choral Evensong kerkconcert én kerkdienst tegelijk, op de
grens van Kerk en Kunst, een plaats om tot rust te komen, om je hart op te halen,
te mediteren en te genieten van geïnspireerde schoonheid.
Sommigen zeggen dat een Choral Evensong meer weg heeft van een concert dan
van een eredienst. Dat zou zo zijn als er gezongen werd voor de aanwezigen, maar
dat is niet het geval. De dienst word opgedragen door het koor, namens de hele
kerk, aan de Eeuwige.
De aanwezigen nemen deel aan deze viering door een actieve houding; soms door
zittend zwijgend in te stemmen, eerbiedig te staan of een hymne mee te zingen.
Oproep tot stilte: