Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 12 DECEMBER 2021
– 3e Advent “Gaudete” –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Op een tweetal adventszondagen klinken gedeeltes uit de Kolossenzenbrief. In deze
tijd die bol staat van verwachting nodigt die brief ons uit om onszelf en de Eeuwige
niet voorbij te rennen. Als we stilstaan bij wat ons al gegeven is, kunnen we veel over
onszelf en onze verwachtingen leren.

Bij de kinderdienst:
De zondagen van Advent bewandelen wij met de kinderen de weg naar het Licht en
vandaag, 3e advent gaat die weg door het bos. In het bos kan het soms erg donker zijn.
In de Bijbel staat donker voor een leven zonder God, licht juist voor een leven met
God. In de Bijbel klinkt vaak de belofte:” het zal niet altijd donker blijven, het zal
stralend licht worden”. Ook de profeet Jesaja belooft een stralend licht.

Bij de orgelmuziek:
Na de preek klinkt Les Enfants de Dieu, het vijfde deel uit Messiaens La Nativité du
Seigneur. Zoals bij alle negen delen, noteert Messiaen ook bij dit deel een bijbeltekst
als ondertitel: ‘Aan allen die Hem ontvangen hebben, heeft het Woord de macht
gegeven om kinderen van God te worden. En God heeft in hun hart de Geest van zijn
Zoon gezonden, die roept: Abba! Vader!’ (Joh 1:12, Gal. 4:6) Het deel opent
turbulent, in een snelle, onrustige beweging: de gespannen afwachting op de komst
van het Woord. De beweging wordt steeds intenser, en werkt snel toe naar een climax,
de daadwerkelijke komst van het Woord: grote akkoorden die de uitroep ‘Abba!
Vader!’ verklanken. Na dit hoogtepunt ontspant en verstilt de muziek: een langzame
beweging naar beneden symboliseert de vredevolle indaling van het Woord bij de
kinderen van God.
Op vrijdagmorgen 24 december (8.00u) wordt de hele kerstcyclus La Nativité du
Seigneur uitgevoerd. Zie voor meer info achterin de liturgie.