ZONDAG 12 APRIL 2020
– PASEN –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Kwartet bestaande uit: Renate Jacobs, Gerda Hoekstra-Vermunt, André Meijster en Daniël Rouwkema
m.m.v. Melanie Garrett, trompet

 

 

1e collecte: De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte: De diaconale collecte is voor de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting. Doel van deze Stichting is de Kesslerstichting te voorzien van (geld) middelen voor projecten en activiteiten die het welzijn en de gezondheid bevorderen van de cliënten en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed. Zo kunnen ze bijvoorbeeld dagelijks soep uitdelen aan mensen op straat, mensen in de Nachtopvang een knipbeurt, schone kleding en een pedicurebehandeling aanbieden. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte: De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 058571