Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 11 JUNI 2023
– 2e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Mirjam Noordzij
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden
van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik
ben die er zijn zal. Vandaag gaat het over de uitspraak van Jezus: ‘Ik ben de deur.’

Bij de kinderdienst:
Jezus noemt zichzelf de deur van een schaapskooi. De levende deur die ervoor zorgt
dat de schapen ’s nachts veilig zijn.
Als je naar binnengaat, moet je dus eerst langs Hem. De deur is een teken van
veiligheid.
Elke zondag komen wij door de deur in dit gebouw om erover te leren.
Vandaag gaan wij met de kinderen door de deur naar buiten en kijken wij met hen wat
de kunst ons kan leren