Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024
-Quinquagesima- Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Diaken: Erwin Petersen
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
De kunstenaar Escher speelde met de werkelijkheid in zijn zinsbegoochelende constructies waarin hij een loopje nam met logica en perspectief. En toch, of juist daarom, fascineert zijn werk. ‘Het niet-kloppende inspireert’ noemt Aus Greidanus van (voorheen) De Appel dat. Die woorden zijn ook van toepassing op veel van de gelijkenissen van Jezus. Ze inspireren omdat ze niet kloppen, omdat ze iets scheeftrekken van wat we doorgaans voor lief nemen. Vandaag klinkt de gelijkenis van een weduwe die haar gelijk moet zien te halen bij een rechter die lak heeft aan God en mensen. Is het niet ongerijmd dat Jezus zijn hoorders oproept om juist naar die man te luisteren?

Bij de kinderdienst:
Deze weken klinken verhalen die Jezus vertelde aan de mensen die
Hij tegenkwam. Soms kleine verhalen, maar met een belangrijke boodschap over hoe
wij naar onszelf kijken. Vandaag de gelijkenis van het huis op het zand.
Jezus laat met dit voorbeeld zien dat keuzes die je maakt grote gevolgen kunnen
hebben