Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 11 DECEMBER 2022
3e zondag van Advent – ’Gaudete’ (Verheugt u)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. Hij komt als eerste, maar staat op het
tweede plan. Het gaat niet om hem, maar om wie na hem komt. Hij spoort de mensen
aan om zich op die vreugdevolle tijd voor te bereiden, zoals Paulus dat doet in zijn brief
aan de Filippenzen: ‘Wees blij, want de Heer is nabij’. Die nieuwe, verwachtingsvolle
mens komt overigens niet vanzelf: ‘Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig
zijn’, zegt De Doper. Daarover gaat het op deze derde adventszondag.

Bij de kinderdiensten:
In de adventsweken gaan wij op reis naar Kerst met de ster als ons kompas Deze weken
gaat het ook over vluchtelingen die in het donker hun weg proberen te vinden. Waar
moeten zij heen, waar moeten zij zijn voor een huis, een thuis, een deken, een dak, eten,
vrede? In de Bijbel wijst de ster vaak de weg ook aan de vluchteling”. De kinderen
bouwen verder aan de ster.