ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023
-15e Zondag na Pinksteren-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Mirjam Noordzij
Diaken: Erwin Petersen
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Was ich habe, will ich nicht verlieren
Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber
wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber
die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber
die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber
wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber
wo ich sterbe, da will ich nicht hin:
bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin
1977
Aus: Thomas Brasch: Kargo, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1977
Bij de kinderdiensten:
Mozes heeft het volk van Israel geleid totaan de grens met het beloofde land. Hij mag
er wel naar kijken, maar hij zal niet met ze meegaan. Het is tijd om afscheid te nemen,
hij wenst hen allemaal het goede, het beste. Zie jij ook wel eens iets in de verte, wat je
nooit zal bereiken? En wat geef jij aan iemand mee die voor lange tijd afscheid neemt?
Wat heb je eigenlijk allemaal nodig om te leven?

(In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat
u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn
knielkussens beschikbaar.)