KLOOSTERKERK
Zondag 10 Mei 2020
-5e zondag van Pasen Cantate-
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus-
Voorganger: ds.Jilles de Klerk, Wassenaar
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering

 

Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl. U hoeft hier niet voor in te loggen.

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte (groene zak) is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het Aandachtscentrum is een
open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of
haar zorgen met de ander delen. Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd, kan hier even op adem komen
en een luisterend oor vinden. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71