Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 10 MAART 2024
– 4e zondag in de Veertigdagentijd –
‘Laetare’-‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Aafke Zaal
Ouderling: Yna Visser
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Wat de liefde doet…In de bijbel worden het leven en lijden van Jezus gezien als de ultieme
vorm van liefde. ‘Alles verdraagt ze’, zegt Paulus in zijn loflied op de liefde in 1 Korintiërs 13.
Op weg naar Pasen lezen we een aantal van zijn omschrijvingen over de liefde. Het lijkt alsof
Paulus er niet op uitgekeken raakt. Vandaag bevinden wij ons precies in het midden van de
Veertigdagentijd: het is vandaag ‘zondag Laetare’, dat betekent: Verheug U! Deze naam is
afgeleid van het begin van Jesaja 66:10, het vers dat vanouds gebruikt werd als refrein
(antifoon) bij Psalm 122, de psalm die bij deze zondag hoort. De toets van vreugde zet de
veertigdagentijd in een ander kleurpalet: het licht van Pasen schemert al een beetje door en
maakt het paars van de liturgie tot een roze gloed. We staan stil bij I Korinthiërs 13:6: ‘De
Liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.’
Wie wil kan zich daarnaast nog verder verdiepen in het thema van ‘de liefde’. Op 19 en 26 maart
lezen we teksten van Deense filosoof Søren Kierkegaard, die het thema van de liefde uitdiepte
en met name de intermenselijke opdracht ervan verkent (zie agenda www.kloosterkerk.nl).
Tevens vieren wij het Heilig Avondmaal in de kerk. Voor wie op afstand verbonden is: u mag
thuis meevieren met het delen van brood en wijn. U kunt daarvoor voorafgaande aan de dienst
een stukje brood/cracker en wat drinken/water klaarzetten. Let u op de aanwijzingen van de
predikant om gelijktijdig met de mensen in de kerk mee te doen met de dienst van de Tafel.
Bij de kinderdienst:
Hoe laat je zien dat je van iemand houdt? Hoe laat een ander jou merken dat hij of zij van jou
houdt? En wat betekent het als je een ander kunt vertrouwen? Petrus, een van de leerlingen van
Jezus, laat ons zien dat ‘houden van’ en ‘vertrouwen’ voor hem een weg van vallen en opstaan is.
Hij zou wel willen liefhebben als Jezus dat kan en doet, maar het lukt de ene keer beter dan de
andere.
Vandaag lezen wij uit Marcus waarbij Jezus Petrus vraagt om wakker te blijven terwijl Hij gaat
bidden. Petrus valt net als de andere leerlingen in slaap.
Waarom zou Jezus drie van Zijn discipelen gevraagd hebben mee te gaan en wakker te blijven?
Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben toen Jezus hem wakker maakte?