Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 10 juli 2022
– 5e zondag na Pinksteren –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Marja Flipse
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema
Ouderling van dienst: Astrid Poot
Diaken: Hans Steenbrink

Bij de dienst
Wie gezien wordt door de Eeuwige zweeft tussen hemel en aarde. Net als de verlamde man
die maar niet dicht bij Jezus kan komen, totdat anderen hem door het dak naar beneden laten
zakken. Daar hangt hij dan, in al zijn kwetsbaarheid en vertrouwen, en hij weet zich gekend.
“Licht, dat mij draagt, dat mij kent, met mijn leven vertrouwd is” (de psalmantifoon van
vanmorgen) – het zouden zomaar zijn woorden kunnen zijn. En wellicht ook de onze.

Bij de kinderdiensten
Het woord duurzaamheid ken je vast wel. In de Kloosterkerk hebben wij het er ook
over. Wat betekent dit voor jou? En wat zegt de bijbel hierover?
De afgelopen weken hebben wij het met de kinderen hierover gehad aan de hand van vier
thema’s: Vogels, bloemen, vissen en de aarde.
Vandaag stellen wij tot slot een moeilijke vraag: hoe leef je eigenlijk goed en hoe past
duurzaamheid daarbij? De profeet Micha vertelt hierover.