Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 10 DECEMBER 2023
2e Advent ‘Populus Sion’ ‘Volk van Sion’
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: George Melse
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Engelen krijgen al gauw een vriendelijke ‘smoel’ in etalage en huiskamer in deze weken.
Maar klopt dat wel met hun origine? Nemen we hen zo niet iets van hun kracht en
boodschap af? De engelen in de verhalen van deze zondag, gericht tot het volk van Sion,
lijken eerder juist overweldigend in te breken in het dagelijks verhaal van mensen,
waarin de God van Israel er haast niet meer toe lijkt te doen.
Bij de kinderdiensten:
In de bijbel zijn engelen boodschappers van God. Ze komen uit een, zo lijkt het, ‘andere
wereld’. Het is net alsof er door hen iets van boven binnenvalt in een wereld beneden,
licht in een wereld vol duisternis. In de adventstijd werken de kinderen aan een engel
die steeds meer ‘smoel’ krijgt: eerst een witte kleur en dan een gezicht. Vervolgens
blijkt de boodschapper muziek te maken en op vierde advent krijgt hij vleugels. Zo reist
deze engel met ons mee, en wordt hij het zichtbare symbool van een nieuw begin: de
geboorte van Jezus.