Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020
– Gedachtenis van de gestorvenen –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v. Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt

In deze dienst klinken delen uit het Requiem in d-mineur, opus 48 van Gabriel Fauré
(1845-1924)

Bij de dienst:
Vandaag, Allerheiligen, gedenken wij hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.
Het verlies van een dierbare kan voelen als wat Kopland in zijn gedicht ‘Moeder en
zoon’ schrijft: “dat er gebeurde wat niet kon”. Maar ook de belofte die zo krachtig met
de christelijke traditie gegeven is, dat geen mens uit de liefde van de Eeuwige vallen
kan, kan zo ervaren worden: als een belofte die ons zelf en alles wat we denken,
voelen en zijn, te boven gaat. Zij is van een andere orde. In het verhaal dat het
evangelie naar Lukas ons heeft overgeleverd gaat het ook om twee momenten “dat er
gebeurde wat niet kon” en dat met een geheel eigen uitkomst…

Bij de kinderdiensten:
Een bijzondere zondag vandaag: we denken aan alle mensen die er niet meer zijn. Deze
zondag is de gedachtenisdienst. Met een mooi verhaal over het hart van God praten we
met elkaar over die mensen en natuurlijk over God.