ZONDAG 1 MAART 2020 -1e zondag in de Veertigdagentijd  – Invocabit- ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden’ (Ps 91, 15)

Voorganger: ds. J.C. van Dongen, emeritus

Ouderling: Yna Visser

Organist: Kees van Eersel


Bij de dienst:  Deze zondag is de 1e zondag van de 40-dagentijd; in Protestants kring vroeger ‘lijdenstijd’ genoemd. In de oecumene werd en wordt Matteüs 4:1-11 gelezen: ‘Jezus (verzoekingen) in de woestijn’. Dit verhaal horen wij (dus) ook.  Omdat ‘de beproever’ daarin Jezus tracht te verleiden met o.m. een uit verband gehaald citaat uit Psalm 91, lezen we vóór het Evangelie Psalm 91, en we zingen er in de dienst meerdere coupletten uit, en een lied n.a.v. deze Psalm: Lied 91a.

Bij de kinderdiensten: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is……..paars!

Speel jij wel eens dit raadsel? Lukt het om het te raden? Jezus kon mooie verhalen vertellen; soms eindigt het met een vraag of een raadsel. De verhalen zijn niet echt gebeurd, maar elk verhaal lijkt op iets in het echt. Daarom heten die verhalen ‘gelijkenissen.’ In de 40-dagentijd luisteren we elke week naar een gelijkenis die Jezus vertelde om de mensen aan het denken te zetten.

In de gelijkenis van het mosterdzaadje wordt iets wat bijna onzichtbaar is, van hele grote betekenis. Wat bedoelt Jezus met dit raadselachtige verhaal?

In de 40-dagentijd werken we aan het heelal. Kunstenares Loes Groothuis heeft een installatie voorbereid, waarbij na elke gelijkenis de kinderen iets maken van het heelal. Het blijft achter de witte muur, zodat Loes alles kan samenbrengen in het heelal. Raadselachtig of niet? Je kunt vanaf zaterdag 18 april (terug)zien wat je hebt gemaakt, want het kunstwerk wat we maken tijdens de kinderdiensten is onderdeel van de tentoonstelling in de Kloosterkerk.