Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021
-10e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds Aafke Zaal uit Hemmen
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering

In de zomermaanden is in de Kloosterkerk de expositie ‘Tijd en eeuwigheid’ te zien.
Papierkunst en gedichten (beeld en woord) vormen de kern van de tentoonstelling. Het
thema ‘Tijd en eeuwigheid’ komt ook terug in een aantal diensten. Vandaag lezen we
Psalm 146. Het is de psalm waaruit de woorden genomen zijn die aan het begin van
vrijwel elke kerkdienst klinken: ‘Onze Hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en
aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid.’Met deze woorden brengen wij
ons elke zondag opnieuw te binnen dat God bij ons blijft, wat er ook verandert in de
maalstroom van de tijd. God is trouw tot in eeuwigheid. Maar wat is nu eigenlijk
‘eeuwigheid’?

In de kinderdiensten gaat het deze zomer over bijbel en creativiteit. Vandaag klinkt er
een verhaal over scheppen.
God is net een pottenbakker. Zoals een pottenbakker met klei werkt, zo werkt God met
mensen. Soms werkt de klei niet helemaal mee en krijgt de pot niet de juiste vorm. Dan
begint de pottenbakker opnieuw. Zo kan God ook een nieuw begin maken met mensen.
Heb jij wel eens een mok of een bord uit je handen laten vallen, helemaal aan diggelen?
Scherven brengen geluk, zeggen ze…maar daar lijkt het niet altijd op. Kun je met
scherven toch nog opnieuw beginnen en iets moois scheppen?