Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021
-12e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Jan Pieter Lanooy

Bij de dienst

In de zomermaanden is in de Kloosterkerk de expositie ‘Tijd en eeuwigheid’ te zien. Papierkunst en gedichten (beeld en woord) vormen de kern van de tentoonstelling. Het thema ‘Tijd en eeuwigheid’ komt ook terug in een aantal diensten. Vandaag de bekende tekst uit Prediker over de tijd waarin de mens inzicht ontvangt door de Eeuwige, aldus de schrijver. Maar die voegt eraan gelijk toe dat het de mens niet gegeven is alles te doorgronden. Niet alleen de eeuwigheid gaat het menselijk begrip te boven, de tijd doet daar in haar raadselachtigheid vaak niet voor onder.

Bij de kinderdiensten

In de kinderdiensten gaat het deze zomer over Bijbel en creativiteit. Vandaag gaan wij bruggen bouwen. Een brug kan letterlijk een verbinding zijn bijvoorbeeld om twee wegen over het water te verbinden. Je kunt ook, figuurlijk gesproken, een brug bouwen door bijvoorbeeld twee groepen mensen die heel verschillend denken dichter bij elkaar te brengen. Ook de Apostelen bouwden bruggen tussen twee verschillende werelden: van hen die Jezus al kenden en van hen die Hem nog niet kenden. Hoe denk je dat zij dat deden?