Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021
-13e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Tim van de Griend
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Kees van Eersel

 

Bij de dienst
De bijbelse gestaltes van Jakob en Zacheüs verbindt op het eerste gezicht weinig. Van Jakob wordt in het Oude Testament het volledige levensverhaal verteld. Dat verhaal staat
bovendien aan de basis van het hele bijbelse getuigenis over de menselijke ontmoeting met God. Zacheüs leren lezers van de Bijbel daarentegen uit slechts één korte episode uit
diens leven kennen – en daarna volgt de evangelist Lucas Jezus verder op diens weg,terwijl Zacheüs in Jericho achterblijft.
Wat Jakob en Zacheüs echter delen, is één neiging die hun beider levens nieteenvoudiger maakt: ze voelen zich genoodzaakt om zich groter voor te doen dan ze zijn.
Zolang ze aan die neiging toegeven, zijn ze alleen en achterdochtig. Waar uit een patroonvan achterdocht hernieuwd vertrouwen wordt en uit de hang naar afzondering een streven
naar toenadering, daar werkt volgens de Bijbel “de HEER”. Ook op deze zondag gaan we de sporen van deze goede God na.

Bij de kinderdiensten
In de kinderdiensten gaat het deze zomer over Bijbel en Creativiteit. Vandaag gaat het over zingen. Van zingen word je blij of het kan je troosten. Zingen kun je overal. Zingen
verbindt. In het Oude Testament vind je de Psalmen. De liederen zijn heel verschillend. Er zijn klaagliederen, boeteliederen of dankliederen. De pelgrimsliederen zijn voor onderweg.
Waarom zou je onderweg zingen?