Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
-16e Zondag na Pinksteren-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en al dan
niet per ongeluk uitgestoken en weer teruggetrokken handen als we elkaar begroeten.
Elkaar aanraken is voorbehouden aan een kleine kring. In de evangelieverhalen is die
schroom er niet. Jezus raakt mensen voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij
zegt en doet. Andersom gebeurt trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar
kracht uit te putten. In september en oktober lezen we in de diensten een aantal verhalen
uit het evangelie naar Markus waarin er lijfelijk contact is tussen Jezus en de ander,
onder het motto ‘Aangeraakt door de Messias’. Vandaag het verhaal van de vrouw die in
de menigte Jezus aanraakt in de hoop genezing te vinden.

Bij de kinderdiensten:
De komende zes zondagen worden Godly Play verhalen uitgebeeld. Deze verhalen
kun je niet alleen horen, maar ook zien en voelen. Je duikt er helemaal in.
In deze cyclus draait het om dicht bij Jezus komen. Jezus raakt kinderen en
volwassenen aan, met zijn handen of door wat hij zegt en doet. Soms wil iemand hem
aanraken, en dat mag ook.
Vaak is een aanraking iets tussen twee mensen, maar niet altijd. In het verhaal van
vandaag komen heel veel mensen voor. Ook kinderen. Het verhaal heet ‘De Goede
Herder en de tafel voor de wereld’. Ik vraag me af of jij wel eens dicht bij deze tafel
bent geweest?