Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

AVONDGEBED zaterdag 19 september 2020
Liturg: ds. Marja Flipse
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v. Kloosterkerk-ensemble

 

Dienst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk,  voortgekomen uit de Duinoordkerk.

We hanteren de orde van dienst voor het Avondgebed zoals die in de Duinoordkerk gebruikelijk was.

 

Op 19 september 1919 wordt de eerste steen gelegd van de Duinoordkerk, op de plek waar nu het World Forum staat. De gemeente zal dat huis bewonen tot het in 1942 op last van de bezetter wordt afgebroken. Dan verhuist ze naar de Kloosterkerk om er voorgoed te blijven. Het afgelopen jaar hebben we stil gestaan bij ons honderdjarig bestaan. Althans, dat was de bedoeling. Covid-19 gooide roet in het eten, ook voor dit weekeinde waarin we met elkaar graag een groots festival hadden gevierd. Spijtig, niet in
het minst voor de jubileumcommissie. Het geraamte van dat festivalweekeinde bestond uit een aantal getijdendiensten, diensten zoals de kloosters die vieren en die structuur geven aan de dag. Van dit geraamte zijn drie diensten overgebleven die we dit weekeinde vieren: zaterdag en zondag een vesper met
de nadruk op het verleden (zaterdag) en op de toekomst (zondag) en op zondagmorgen is er de hoofddienst. De diensten zijn enigszins gevormd naar de trits ‘Geloof, hoop en liefde’. Op zondagmorgen vervolgen we – zo gaat dat bij de getijden – ook de doorgaande lezing uit de Oerverhalen, het tweede
scheppingsverhaal uit Genesis 2.

De eerste voorzichtige stapjes in de richting van het samen zingen zijn gezet. Nog steeds worden de liederen alleen gezongen door het ensemble, maar als gemeente wordt u uitgenodigd om in te stemmen met de vaste gezongen onderdelen van de liturgie.