Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZATERDAG 16 APRIL 2022
-Paasnachtdienst met doopgedachtenis￾
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Emilie Schreuder
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom begint het Paasfeest in het
donker van de nacht. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo kijken
we uit naar het licht. De nieuwe paaskaars is daarvan het symbool. Al in de kerk van de
eerste eeuwen stond de doop juist in deze nacht centraal. Wie eerder werd gedoopt, is
uitgenodigd om in deze dienst zijn of haar eigen doop te gedenken. Het feest van Pasen
wordt morgen voorgezet met de paasmorgendienst die om 10.00u begint. Met deze
dienst wordt het ‘Triduum van Pasen’ afgesloten.