Hierboven staan zeven Podcasts voor de Paasnacht. Iedere Podcast bestaat uit een kort verhaal, een bijbeltekst en een orgelimprovisatie. In de eerste podcast staan alle teksten en muziek achter elkaar. In podcast 2 t/m 6, kun je hen per bijbeltekst  en muziek beluisteren.

Je kunt dus alles achter elkaar beluisteren, of een podcast uitkiezen, je kunt er ook de paasnacht mee waken, ieder uur een podcast. Kortom: het geeft je de mogelijkheid om je thuis, of waar je ook bent, te laten inspireren en het verlangen te voeden naar een nieuw begin, dat van de Paasmorgen.

1) Het begint met licht – Genesis 1 – improvisatie op ‘God heeft het eerste woord’ (LB 513)

2) Weg uit de slavernij – Exodus 14 – improvisatie op ‘Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe’ (LB 346)

3) Een andere huishouding – Jesaja 55 – improvisatie op ‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’ (LB 382)

4) De wind uit een andere hoek – Ezechiel 37 – improvisatie  ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ (Lied 686)

5) Opgesloten en omgekeerd – Jona 3 – improvisatie Psalm 139

6) Opstaan uit de angst – Matteüs 28 – ‘Heut triumphieret Gottes Sohn’ (BWV 630, Orgelbüchlein) – Johann Sebastian Bach

Uitvoerenden zijn Rienk Lanooy en Geerten van de Wetering; opgenomen in de Kloosterkerk in de Stille Week van 2020.