KLOOSTERKERK
DONDERDAG 9 APRIL 2020
-Witte Donderdag-
Avondgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt
Organist: Geerten van de Wetering

Over de diensten in de Stille Week:

Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het is dit jaar een andere week dan anders, een stille Stille Week, maar niettemin een week die in het hart staat van de christelijke traditie. Op afstand, maar in verbondenheid met die traditie en met elkaar vieren wij deze dagen en leven we toe naar ‘een morgen ongedacht’.

Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs is daarbij onze gids. Op Witte Donderdag klinkt het verhaal van het laatste avondmaal. Op de avond van Goede Vrijdag klinkt de passie van Jezus en op paasmorgen het verhaal van de opstanding.

Voor de paasnacht zijn audiofiles voorzien, van de lezingen die van oudsher horen bij deze nacht. Omdat deze diensten een doorgaand verhaal vertellen, vormen ze eigenlijk één dienst die vanouds het ‘Triduum van Pasen’, de ‘drie dagen van Pasen’, wordt genoemd.

De nacht van de overlevering

Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen. Lijden, sterven en de opstanding van Jezus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze dienst gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Met elkaar het Avondmaal vieren aan de ene tafel gaat nu niet. Op de plaats van de tafelviering speelt Geerten van de Wetering Banquet Céleste van Olivier Messiaen. U vindt over dit stuk hieronder een toelichting van Geertens hand. Door woord en geest en muziek zijn we zo met elkaar verbonden. Deze dienst is ook de opmaat naar de Goede Vrijdag. De paaskaars wordt weggedragen. Dat markeert de overgang naar de verstilling van de dag van Jezus’ sterven. Aan het einde ontbreekt de zegen: zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één dienst gaat.

Over ‘Le Banquet Céleste’ (Olivier Messiaen)
Op de plek waar normaal gesproken in deze liturgie de tafelviering zou plaatsvinden, staat nu het orgelwerk Le Banquet Céleste (Het hemels feestmaal) van Olivier Messiaen. In de muziek kan zo de viering van de maaltijd toch worden beleefd. Messiaens muziek is sterk getekend door zijn katholieke geloof, zo ook Le Banquet Céleste (één van Messiaens eerste werken). Het is maar 25 maten lang, maar heeft een uiterst langzaam tempo waardoor het gevoel van maat en tijd volledig verloren raakt. Messiaen verklankt zo de eeuwigheid van het hemelse feest.
Ook de speelaanduiding ‘ver weg, mysterieus’ verwijst naar het hemelse. Na enige tijd verschijnt in de muziek een tweede thema in het pedaal (met hoge registers). Het zijn korte nootjes, en Messiaen schrijft erbij: ‘als een waterdruppel’. De korte ‘druppelnoten’ verwijzen naar het bloed van Christus. Richting het einde van het stuk worden de noten steeds langer, vertraagt het stuk en eindigt met een extreem lang en open slotakkoord: opnieuw symboliek voor de eeuwigheid.
Onder de titel van het stuk staat in het Frans een bijbelvers, Johannes 6:56: ‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik blijf in hem.’ Een mystieke tekst, die spreekt over verbondenheid. Iets wat juist in deze tijd des te actueler is.

 

Diaconale collecte

De diaconale collecte is voor VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie, ontstaan als een initiatief vanuit
de kerken, behartigt de belangen van vluchtelingen. Dit gebeurt door persoonlijke steun bij asielprocedures,
gezinsherenigingsaanvragen en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Rekening Stichting Diaconie
Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14